Kwaliteit
& Milieu

Kwaliteit van onze Industriële Verpakkingen

Om hoogwaardige service en producten te kunnen leveren, stelt WaluPack Services duurzame ontwikkeling en kwaliteit centraal. En de certificeringen van het bedrijf bewijzen dat.

Sinds 2004 is WaluPack Services ISO 9001 gecertificeerd

ISO 9001

Sinds 2004 is WaluPack Services ISO 9001 gecertificeerd. Deze norm, het bewijs van een systeem van continue verbetering en van de motivatie en inzet van de directie, bepaalt aan welke eisen een kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. Zo streeft WaluPack Services ernaar de tevredenheid van zijn klanten continu te verbeteren en om uniforme, conforme en kwalitatieve producten en diensten te leveren.

SEILA – S.E.I.

WaluPack Services is sinds 2003 een erkend lid (nr. 127) van de SEILA, de Franse brancheorganisatie voor Industriële Verpakkingen en de Bijbehorende Logistiek (Syndicat français de l’Emballage Industriel et de la Logistique Associée). Dit betekent dat de door Walupack Services aangeboden industriële verpakkingen voldoen aan de eisen van de SEILA. Deze brancheorganisatie vertegenwoordigt verpakkingsbedrijven bij de Franse en Europese autoriteiten. De organisatie behartigt de belangen van zijn leden en die van de verpakkingsbranche. Dit lidmaatschap is een uitstekende bron van informatie met betrekking tot internationale normen en daarnaast biedt het ook zakelijke kansen aangezien we op de regionale bijeenkomsten de markt kunnen verkennen en de gebruikers van onze verpakkingen kunnen ontmoeten.

WaluPack Services is sinds 2003 een erkend lid (nr. 127) van de SEILA

IATA

Een deel van het personeel van WaluPack Services heeft een DGR-training gevolgd van ICAO/IATA om volledig op de hoogte te zijn van de laatste veranderingen en richtlijnen van de ICAO/IATA. De kennis over de voorschriften met betrekking tot gevaarlijke stoffen (Dangerous Goods Regulations, DGR) wordt elke twee jaar opgefrist.

Milieu

Bescherming van het milieu en duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen vormen een vast onderdeel van de bedrijfsfilosofie van WaluPack Services, zoals de vele keurmerken en certificeringen op dat gebied bewijzen.

ISPM 15

Het hout voldoet aan ISPM 15, wat staat voor International Standard for Phytosanitary Measures No. 15. Deze norm, aangenomen door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), heeft tot doel maatregelen te standaardiseren om aantasting van bossen te voorkomen in een importerend land, door de aanwezigheid van schadelijke organismen in houten verpakkingen. Het hout wordt zodanig behandeld dat de risico’s worden beperkt op verspreiding van ziekten en insecten, zodat deze geen planten of ecosystemen kunnen aantasten.

WaluPack Services : Het hout voldoet aan de norm ISPM 15
WaluPack Services : Het hout voldoet aan de norm ISPM 15